Strona: Klauzula informacyjna / Koronawirus - Politechnika Rzeszowska

Klauzula informacyjna

2021-02-15
, red.  Damian Gębarowski

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych złożonych w związku z wyrażeniem woli szczepienia ochronnego przeciw COVID-19 przez nauczycieli akademickich i tzw. inne osoby prowadzące zajęcia.

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO w odniesieniu do danych osobowych pozyskanych od osób które wyraziły wolę szczepienia przeciwko COVID-19 jest Minister Edukacji i Nauki ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa. Kontakt z administratorem możliwy jest pod nr tel. 22 25 00 120.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach dotyczących danych osobowych istnieje możliwość kontaktu za pośrednictwem adresu mailowego: inspektor@mein.gov.pl.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu organizacji szczepień osób, które wyraziły wolę szczepienia przeciwko COVID-19 oraz poinformowania o możliwości wykonania takiego szczepienia i umówienia jego terminu.
 4. W ramach organizacji procesu szczepień zbieramy następujące dane: imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu, a w przypadku braku numeru PESEL – datę urodzenia, serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, preferowany punkt szczepień.
 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w celu organizacji procesu szczepienia jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wyrażona przez Państwa zgoda na przetwarzanie podanych danych w związku z wyrażoną wolą szczepienia.
 6. Administrator informuje, że dane osobowe będą przekazywane do następujących odbiorców:
  a) Ministra Zdrowia,
  b) Narodowego Funduszu Zdrowia,
  c) Centrum e-Zdrowia,
  w celu organizacji procesu szczepień. Szczegółowa informacja na ten temat dostępna jest na stronie internetowej Ministra Zdrowia.
 7. Dane osobowe w procesie organizacji szczepienia będą przetwarzane do momentu poinformowania o możliwości szczepienia oraz wystawienia skierowania na szczepienie przeciwko COVID-19. Po tym czasie dane zostaną usunięte.
 8. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia danych.
 9. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie zgód Administrator informuje o przysługującym prawie cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez podania przyczyn i wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne dla ich realizacji. Niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem zapisu osoby zainteresowanej na szczepienie oraz niepoinformowaniem o możliwości wykonania szczepienia.
 12. Administrator informuje, że nie będziecie Państwo podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym zautomatyzowanym profilowaniu.
Powrót do listy aktualności

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję